سنگ فرز

سنگ‌های ساب و برش برند "توحید" مطابق با استاندارد ایمنی EN12413 اروپا و در ابعاد متنوع جهت ارایه به مشتریان از کشور چین تهیه شده و توسط این شرکت پخش می‌گردد.
سنگ برش 180، سنگ ساب 180، سنگ مینی برش، سنگ مینی ساب، سنگ سنگبری 230، سنگ آهنبری 230، سنگ پروفيل بر 350، سنگ استيل بر 180
سنگ مینی استیل